Trimiterea rezumatelor

Rezumatul va fi redactat în română și engleză.

Fișierul unic conținând rezumatele doar în română / în română și engleză va fi denumit după numele primului autor. Dacă același autor are mai multe lucrări, fișierele vor fi numerotate.

Structura rezumatelor:

Rezumatele vor fi trimise online până la 31.03.2017

Abstract submission

Abstracts must be written both in Romanian and English .

The unique file containing the abstracts in Romanian / in Romanian and English will be named by the name of the first author. If one author has several abstracts, the files must be numbered.